Puheenvuoro: Juurimusiikki kuuluu YLE:n kanaville!

Nyt on syytä älähtää. YLE:n tuoreesti (12.12.) ilmoittamat uudistukset ohjelmatarjontaansa tyrmistyttävät laajalti musiikin ystäviä. Esim. somessa joitakin ratkaisuja kritisoidaan laajalti. Mm. laadukkaat jokaviikkoiset, rautaisella ammattitaidolla toimitetut roots-musiikkia Radio Suomen kanavalla esittelevät ohjelmat Bluesministeri ja Kantritohtori muuntuvat pelkästään kesään ajoittuviksi kausiohjelmiksi. Muitakin ao. musiikkityylejä silloin tällöin käsitteleviä ohjelmia (mm. Kadonneen levyn metsästäjät) rukataan harvenevaan suuntaan. Pollari -Rock-etsivä -ohjelman samanaikainen loppuminen vähentää entisestään tämän musiikkisektorin radiotarjontaa. Tilalle tulee YLE:n ilmoituksen mukaan ”aiempaa enemmän suoraa radiolähetystä ja suoraa vuorovaikutusta kuuntelijoiden kanssa” sekä ns. toivelistamusiikkia.

Muutokset ovat ongelmallisia. Ne ovat ensinnäkin ristiriidassa YLE:n toiminnan tavoitteiston ja tehtävänasettelun, toiminnan ytimessä olevan monipuolisuuden kanssa. Kansalta kerättävän yleisradioveron turvin yhtiö on sitoutunut ohjelmistonsa rakentamisessa tuottamaan ylipäätään ”monipuolista ja kattavaa julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmistoa”. Muutos on outo myös YLE:ä sitovan julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tavoitteiston valossa. Sen mukaan yhtiön tulee turvata toiminnassaan ERITYISESTI mm. ”jokaisen osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla monipuolisia tietoja, mielipiteitä ja keskusteluja; tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää kotimaista kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä viihdettä; ottaa ohjelmistossa huomioon sivistys- ja tasa-arvonäkökohdat, tarjota mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen; tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta sekä huolehtia ohjelmatarjonnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille sekä edistää kulttuurien vuorovaikutusta.”

Nyt ilmoitetut ohjelmistomuutokset sotivat edellä lueteltuja YLE:n toiminnan kantavia periaatteita vastaan. Laadukkaat, harkiten ja asiantuntemuksella toimitetut Kantritohtori- ja Bluesministeri -ohjelmat ovat vuosia huolehtineet merkittävän, mutta yleisellä tasolla Suomen eri mediakanavien musiikkitarjonnassa katveeseen ajautuneen tyylilajiston esillä pysymisestä. Ao. ohjelmat ovat samalla pyrkineet pitämään esillä musiikkikulttuurista historiaa ja tosiasiaa siitä, mihin perustaan koko nykyinen populäärimusiikin kenttä nojautuu.

Juurevan musiikin soihdunkantajina ao. ohjelmat ovat taanneet sitä, että ylipäätään radiokuuntelijoilla on ollut mahdollisuus saada edes jonkinlainen käsitys amerikkalaisista perinnemusiikkityyleistä ja niiden vaikutuksesta populäärimusiikin kehityksessä. Em. ohjelmilla on siis ollut erityinen ansio juurevan musiikin eli afroamerikkalaisen kansanmusiikin ja siitä kehittyneiden musiikkimuotojen, aktiivisesti Suomessakin nykyisin harjoitettavan rootsin, bluesin, rhythm’n’bluesin, kantrin, rockabillyn, rock’n’rollin jne. vaalimisessa. Ohjelmilla on ollut painoarvoinen merkitys paitsi laajahkon harrastajakunnan keskuudessa, myös kauaskantoisemmin em. tyylilajien tunnetuksi tekemisessä, alan taidon ja asiantuntemuksen jakamisessa sekä ennen kaikkea laajemman musiikillisen näkemyksen ja ymmärryksen tuomisessa kotimaiseen musiikkielämään.

Ilmoitetut, olennaisesti tiettyyn musiikin tyylilajistoon kohdentuvat muutokset kaventavat merkittävästi YLE:n kulttuurista ohjelmatarjontaa. YLE:n kanavien musiikkitarjonnan etenevä muuntuminen kohti kaupallisten kanavien toimintamallia suorine lähetyksineen ja soittolistoineen on ehkä ymmärrettävissä liiketoiminnan ”tehostamisen” näkökulmasta. Yhtiön toiminnan mahdollistavan koko kansaa velvoittavan osallistumisen eli yleisradio-veronkannon ja yhtiön olemassaolon oikeutuksen eli sitä velvoittavan julkisen palvelu- ja ohjelmatoiminnan ja tarkoituksen sekä tavoitteiston näkökulmista tämä kehitys ei ole ymmärrettävissä.

Ottamatta laajemmin kantaa YLE:n kulttuuriohjelmien tarjonnan kehitykseen, olisi toivottavaa, että YLE vielä harkitsisi nyt tehtyjä musiikkitarjontaan liittyviä ratkaisujaan ja turvaisi näin ohjemistossaan nykyistä paremmin myös (musiikki)kulttuurista monipuolisuutta.

Maiju Lasola
Finnish Blues Society ry, puheenjohtaja
Blues News, vastaava päätoimittaja

Adressi: Bluesministeriä ja Kantritohtoria ei saa lopettaa

YLE Areena / Bluesministeri Esa Kuloniemi
YLE Areena / Kantritohtori Teppo Nättilä

Uutinen Soundi-nettilehdessä 18.12.2022
Uutinen Rumba-nettilehdessä 19.12.2022

Share

Leave a Comment